Het grootbedrijf: de Gothard-baan

Een van de meest belangrijke verbindingswegen in de Noord- Zuid richting is de Gothardbaan.

In juni 2015 had hier een spectaculaire reeks van Stoomtrein ritten plaats.

Om te genieten van het stoomspektakel, klik hier.